Årets Alumn

Varje år utses en man och en kvinna till Årets alumn. Alla med en anknytning till Mittuniversitetet såsom personal, studenter, studentkårer och universitetets alumner har möjlighet att nominera personer till Årets alumn.

Kriterier
För att kunna bli utsedd till Årets alumn ska den aktuella personen
 - ha läst minst 60 högskolepoäng (tidigare 40 poäng), motsvarande ett års heltidsstudier, vid Mittuniversitetet eller tidigare Mitthögskolan och dess föregångare

- ha en framgångsrik karriär efter avslutade studier 
- vilja vara en ambassadör för Mittuniversitetet och en förebild för dagens och framtidens studenter
- ha ett personligt förhållningssätt i sin profession, som ligger i linje med Mittuniversitetets kärnvärden; Närhet, Nytta och Nyfikenhet

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationschef och samverkanschef. Sekreterare i beredningsgruppen är alumnkoordinatorn. Årets alumn erhåller ett diplom och erbjuds dessutom möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter vid universitetet.

Om du vill nominera någon till att bli Årets Alumn kan du göra det här.

Stäng