2018

Intervjuer med alumner Intervjuer med alumner

Gustav Strid

Sjuksköterska
sep

Gustav studerade till sjuksköterska och vidareutbildade sig sedan till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri. Gustav arbetar idag på ambulansen samtidigt som han driver företaget Lifeguard Sweden AB som bland annat erbjuder utbildningar i HLR/första hjälpen.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? (campus Sundsvall, Östersund eller distans)

Jag tog sjuksköterskeexamen 2012, och blev klar specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri 2015. Studieorten var Sundsvall.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Sedan drygt tre år arbetar jag på ambulansen i Söderhamn och driver sedan maj 2017 företaget Lifeguard Sweden AB, vilka erbjuder utbildningar i HLR/första hjälpen, eventsjukvård och försäljning av hjärtstartare.

Berätta om ditt arbete.

I mitt yrke som sjuksköterska på ambulansen möter jag människor i olika miljöer och situationer, arbetet är varierande och inte alls sällan ställs krav på kreativ förmåga och förmåga till problemlösning. Kraven som ställs är stora men bidrar samtidigt till att jag trivs.

Jag är också ägare och drivande i företaget Lifeguard Sweden AB. Här får jag utrymme att påverka vilken riktning företaget ska gå. Att kombinera företagande och en fast tjänst på ambulansen gör att jag inte behöver känna lika stor press gällande den ekonomiska delen i företaget. I företaget arbetar fler vårdkunniga människor som håller utbildningar och deltar på olika event.

Berätta lite kort om din yrkesresa

Jag började dela ut reklam varje helg när jag var tretton år, sedan har det varit omsorg och sjukvård i min karriär. Jag studerade omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och arbetade extra på äldreboenden på loven, målet var att arbeta som polis eller på ambulansen. Efter gymnasiet flyttade jag till Sundsvall där jag studerade till sjuksköterska, blev efter en praktikplats på en akutgeriatrisk avdelning där erbjuden att jobba extra vilket jag gjorde under studietiden. Då jag fick min sjuksköterskeexamen blev jag erbjuden tjänst på Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall där jag arbetade i tre år och läste samtidigt till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri. Nu har jag jobbat tre år på ambulansen i Söderhamn och driver företaget Lifeguard Sweden AB.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Som sjuksköterska finns mycket goda möjligheter till arbete, bristen på sjuksköterskor är mycket stor. Genom att ha arbetat under studietiden fick jag kontakter, varför RPK Sundsvall erbjöd mig arbete. Tanken från början var inte att arbeta inom psykiatrin, men så blev det.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Det roligaste är att få kombinera ambulansen med företagandet. I ambulansen hjälper jag människor direkt, via företaget lär jag andra att hjälpa. I ambulansen ser jag vilken betydelse det kan vara för överlevnaden om den person som är först på plats med den drabbade agerar. Att arbeta på konserter eller andra event bryter vardagen.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Via olika praktikplatser och att arbeta extra som undersköterska.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Stora! Framförallt från mina praktikplatser. Vissa av de teoretiska kurserna har jag stor nytta av, andra mindre. Jag tänker mer kritiskt idag gentemot den information jag tar del av än innan mina studier.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

De tre år som jag studerade till sjuksköterska kan nog vara de bästa i mitt liv. Jag tar då stor hänsyn till vänner och det övriga livet som student erbjuder. Vad det gäller själva utbildningen så är jag mycket nöjd i stort, med allt från föreläsare till lokaler. Jag vill dock hävda att en del kurser skulle kunna bytas ut mot andra som enligt mig är mer relevant till yrket.

Kan du ge tre karriärtips?

1   Spendera så stor del av din tid som möjligt där du trivs och mår som bäst!

2    Hur ser ditt drömjobb ut? Finns det eller behöver jag skapa det?

3   Våga göra det du tycker är roligt, även om det kan innebära ekonomiska risker.

Mia Rydell

Kriminologi
jun
 

Ta del av Mias spännande karriär där hon bland berättar om hur hon kombinerar sina två yrkesroller, skådespelare och kriminolog, i sin egen föreställning med temat våld i nära relationer.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? (campus Sundsvall, Östersund eller distans)

Jag pluggade kriminologprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall och tog examen 2014.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag arbetar delvis inom Kriminalvården och har gjort det i ca ett år men har även startat ett företag vid namn Kulturdådet.

Berätta om ditt arbete.

På mitt arbete inom kriminalvården har jag arbetat både inom frivård och på en kvinnoanstalt med människor dömda för brott. Det innebär både klientnära arbete och en hel del skrivande av planeringar, yttrande och att göra utredningar mm. När det gäller Kulturdådet kombinerar jag mina både yrkesroller som skådespelare och kriminolog. Jag får ofta reaktioner om den ovanliga kombinationen men jag tror att det är just det som gör att jag tycker så mycket om mitt jobb. Jag får använda kunskaper jag fått när jag pluggat och arbetat och samtidigt använda mig av det fantastiska verktyg teater är. Jag föreläser i ämnen som exempelvis människohandel, brott i historien, mänskliga rättigheter och våld i nära relationer. En scenisk föreläsning vid namn "De band som binder mig" på temat våld i nära relationer har även blivit till och jag hade premiär i januari i år. I den föreläser jag i första delen om definitioner, begrepp och mekanismer för att i den andra delen spela en föreställning på samma tema där jag visar vad jag föreläst om. Jag turnerar runt i Sverige och spelar för en bred publik där den första delen kan anpassas till publikens förkunskaper.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till det yrke du har idag).

Mitt sista år som studerande på kriminologprogrammet sökte jag ett Minor Field Study stipendium via Sida och fick möjlighet att åka till Kenya för att skriva min C-uppsats på temat våld i nära relationer. Efter examen fortsatte jag att för Sidas räkning sprida kunskap om mänskliga rättigheter och mitt examensarbete i föreläsningar på olika platser. Efter det arbetade jag främst som skådespelare och började även bygga upp mitt företag. Jag har även blivit mamma till en liten guldgosse och när det var dags att gå tillbaka till arbetet sökte jag mig till kriminalvården som är en spännande arbetsgivare. Mitt företag Kulturdådet har fått växa sakta men säkert och en dag hoppas jag kunna leva enbart på det.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag sökte arbeten som fanns på olika jobbsiter men skrev även mail till arbetsgivare som inte hade någon annons ute. Det fungerar oftast och en arbetsgivare tycker om att se att man är intresserad av organisationen.

Vad är roligast med ditt jobb?

Kombinationen av att använda mig av mina båda yrkesroller. Sen tycker jag även att det är fantastiskt att jobba med människor samt med frågor som är otroligt viktiga och som måste belysas mer i vårt samhälle.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Jag jobbade som vittnesstöd på tingsrätten samt som skådespelerska i olika konstellationer. Studietiden är en fantastisk möjlighet att prova på olika jobb. Jag hörde även av mig till platser jag tyckte lät intressanta vilka jag ville veta mer om för att boka in studiebesök. Ibland fick jag komma dit och ibland inte. De platser jag fick besöka var värda varje nej jag tog!

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Oj! Massor. Kunskaper, insikter och inte minst hur man söker information. Ibland kanske jag inte vet svaren men jag vet, tack vare mina studier, hur jag ska finna dem och bra källor. Jag lärde mig än mer källkritik och även sättet att skriva akademiskt. Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet? Jag tyckte att Mittuniversitetet gav mig många möjligheter under studietiden. Jag fick veta hur man bäst startar företag, fick gå på föreläsningar som anordnades av skolan och behövde man hjälp fanns den att få. Jag hade dessutom fantastiska kurskamrater som gjorde vardagen och tentaplugget roligare.

Kan du ge tre karriärtips?

1 Ha roligt på ditt arbete. Vi spenderar så mycket tid på jobbet så se till att du trivs. Du behöver inte älska varje minut men har du ont i magen – byt jobb!

2 Ta egna initiativ. Maila, ring och hälsa på där du skulle vilja jobba. Visa att du är genuint intresserad och berätta att du är bra för det är du!

3 Kom ihåg att du ska hålla. Jobbet är viktigt men inte allt och du vill kunna njuta och prestera ditt bästa, det kan du inte om du kör slut på dig på en gång.

Dinah Gowa

Masterprogram Business Administration, Marketing and Management
maj
 

Läs om Dianahs spännande resa från studier vid Mittuniversitetets masterprogram i Business Administration, Marketing and Management till att jobba som projektkoordinator på en organisation som heter Save Street Children Uganda. Intervjun med Dianah är på engelska.

1What did you study at Mid Sweden University, and when did you graduate?

I studied a Master's degree in Business Administration, Marketing and Management at the Ostersund campus, and graduated in 2015. 

Where do you work now and how long have you been working there?

I am currently volunteering at a local NGO called Save Street Children Uganda, in the role of Project Coordinator. The NGO rehabilitates and reintegrates street children and youth so that they can live dignified lives. I have been working in this organization for one year now.

Tell us a little about your professional trip (from student to the occupation you have today)

After I graduated from Mid Sweden University, I returned to my home country Uganda, and got a job as a Project Manager for the Coffee value chain digitization project, under the ‘Mobile Money for the Poor' funded project by the United Nations Capital Development Fund. I held this position for one year after which the project ended. It was after the project closure that I took on my current new role as a Project Coordinator at Save Street Children Uganda.

What did you do to establish yourself in the labor market after your studies?

I will honestly admit that I was anxious after graduation because I did not know what the future held or if I would find a job soon after. However, from the contacts and networks I had made in my previous job before moving to Sweden to pursue the Master's degree, I was able to find a foot back into the labour market.

What is the fun of your job?

The fun part about my current job is that I get to put a smile on the faces of destitute children and youth. For me, working in a role or company where I am making direct positive impact to someone, is something I cherish and find fulfilling. I consider it really humbling in that not only my professional and personal development is being enhanced, but also my personal desire and drive to make a significant difference in the lives of different marginalized groups of people.

In what way did you get in contact with the labour market during your study time?

During my study time, I subscribed to different companies and job portals which had my interest areas. In addition, I kept in touch with former colleagues and workmates who kept me updated with available job opportunities and openings.

What benefit have you had in the working life from your studies?

From my studies at Mid Sweden University, my presentation skills greatly improved! From the various group and individual presentations that were incorporated in the different course modules, my confidence was boosted. Now in the working life, I am more willing and able to give presentations with less anxiety and nervousness.

What did you think about studying at Mid Sweden University?

Studying at Mid Sweden University was a wonderful opportunity for me. My course mostly comprised students from different countries, which I found really enriching. My general global outlook and perspective on life, education, work etc. was enhanced. I was exposed to a myriad of different ideas and insights, some of which I have tried to incorporate back in my home country, in my various spheres of influence.

Can you give three career tips for students?

• Don't chase after money because in the long term, it tends to be a poor motivator. Instead do what you love and the money will follow.

• Come up with your own personal and professional definition of success, and don't let anyone else define it for you.

• Employers hire for attitude and train for knowledge. Always have your attitude at the top of the game, be enthusiastic and never stop learning.

Anne Wigren

Rehabiliteringsvetenskap
apr
 

Medan Anne pluggade Rehabiliteringsvetenskap på dåvarande Mitthögskolan började hon att etablerade sig på arbetsmarknaden genom sin praktik och genom att vara ute och jobba som vikarie. Idag driver hon ett eget företag, Rik assistans, tillsammans med tidigare klasskamraten Maria Olsson.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? (campus Sundsvall, Östersund eller distans)

Jag läste Rehabiliteringsvetenskap på distans, Sundsvall/Östersund, och tog min examen 2003

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag driver ett eget företag, Rik assistans, sedan januari 2009 tillsammans med Maria Olsson som jag pluggade tillsammans med på Mittuniversitetet (Då mitthögskolan)

Berätta om ditt arbete.

Rik assistans verkställer personlig assistans till personer med funktionshinder som har beviljats den insatsen. Vi är en stor arbetsgivare i Västernorrland med idag ca 200 anställda. Mitt arbete är väldigt allsidigt. Jag jobbar med kundnöjdhet och kvalitetsarbete, personalfrågor, verksamhetsfrågor, ekonomi mm. Som företagsledare nätverkar jag med andra företagare, politiker m.fl. för att driva frågor inom vår bransch. Mitt yrke handlar väldigt mycket om mötet med individen, att lyssna in behov och att möta dessa på ett proffsigt sätt och med hög kvalitet. "Individen i centrum" är ord som följt mig från studietiden till nu, från ord till handling.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till de yrke du har idag)

Efter min examen fick jag jobb som enhetschef i omsorgen om funktionshindrade på Härnösands kommun. Det var ett fantastiskt roligt arbete där jag trivdes väldigt bra och fick använda mig av mina studiekunskaper i praktiken. Jag lärde mig väldigt mycket av att arbeta kommunalt i en politiskt styrd organisation. Jag fick utökade kunskaper om både biståndsbedömning/lagstiftning och verkställighet av insatser. Som enhetschef jobbade jag från 2003-2009 då vi startade Rik assistans AB.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag etablerade mig på arbetsmarknaden under studietiden genom min praktik och genom att vara ute och jobba som vikarie.

Vad är roligast med ditt jobb?

Roligast med mitt jobb idag är möten med människor, att göra skillnad för personer som ibland är i väldigt tuffa livssituationer samt att som arbetsgivare se andra växa/utvecklas. Att styra sin egen vardagsplanering är såklart också fantastiskt.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden? 

Jag jobbade extra i omsorgen och jag gjorde min praktik på socialförvaltningen.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier? 

Massor! Framför allt lärde jag mig att det inte finns några "sanningar" utan bara en väldig massa olika perspektiv på saker. Det svart/vita övergick i grått och det ger en lite mer ödmjuk inställning till saker. Efter några år i arbetslivet med studier i ryggen är det inte ens grått längre utan ännu vagare ton. Inget blir enklare men som en av mina föreäsare alltid sa när det gällde livet efter studier: " I'm still confused but on a higher level".

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Jag tyckte att det var roligt att studera men levde inte direkt något "studentliv" då jag fick mitt andra barn under min tredje termin av studierna. Distansupplägget passade mitt liv utmärkt.

Kan du ge tre karriärtips?

1 Ha tillit till processer. En sak i taget, allt har sin tid och det viktigaste först är bra deviser att hålla sig till tycker jag.

2 Ensam är inte stark, omge dig med rätt kompetenser och var prestigelös i det. Alla är inte bra på allt men alla är bra på något, Lyssna.

3 Var sann, hitta din drivkraft och följ den. Ha KUL!

Vet inte om det blev karriärstips eller levnadstips men för mig är det lite samma sak.

Christian Olsson

Personal- och arbetslivsprogrammet
mar
 

Från studier på Personal- och arbetslivsprogrammet, via en utbytestermin i Budapest till att nu jobba som VD-stöd på Östersundshem. Läs om Christians resa från studier till yrkeslivet.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?
Jag läste Personal & arbetslivsprogrammet på campus i Östersund, läste även till jöken samt en utbytestermin i Budapest.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
Jag arbetar på Östersundshem som VD-stöd och har arbetat här i ca 3,5 år.

Berätta om ditt arbete.
Min tjänst är extremt bred men grundar sig i att stötta vår VD Daniel Kindberg samt styrelsen i deras arbete. Det kan vara allt från att ta fram beslutsunderlag till styrelsemöten, arrangera studiebesök, föreläsa/presentera bolaget, projektleda konferenser. De största ansvarsområdena jag haft är försäljningen av 1 698 lägenheter till Rikshem, Attefallshusen samt projektledning av renoveringen av Verket. Fungerar även som VD:s förlängda arm ut i organisationen och ser till att uppdatera honom på aktuella frågor. Har ansvar för information som ska till styrelsen.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till de yrke du har idag).
Under min studietid på Campus Östersund så kände jag ganska tidigt att jag ville engagera mig i något på sidan om studierna. Detta medförde att jag engagerade mig i Personalvetarnas förening (PUB) och blev ordförande där. Den största utmaningen vi hade var att skapa ett engagemang bland både styrelsen och medlemmarna, PUB hade varit en vilande studentförening där det inte hade hänt så mycket de senare åren. Så vi tog en nystart på föreningen, gjorde om utskotten och delegerade ut större ansvar till fler i styrelsen så att ett engagemang skulle skapas. Under studietiden jobbade jag även extra som kandidatansvarig på Kornboden samt i beställningscentralen för Taxi Östersund. Efter studierna fick jag jobb på Academic Work i Sundsvall som Consultant Manager. Ganska snart fick jag en delad tjänst där jag jobbade som Recruitment Consultant och Team Manager. Så då hade jag resultat- och personalansvar för ca 10-12 medarbetare internt samt ca 10 konsulter. Efter 1 år och 3 månader blev jag erbjuden en tjänst som VD-stöd på Östersundshem. Då jag dels har mina rötter i Östersund samt visste vilken speciell man Daniel Kindberg är så hoppade jag genast på denna möjlighet.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag började tänka på det redan under mina studier, jag började bygga upp ett nätverk ute i näringslivet på olika sätt. Genom praktik, extrajobb etc. Sju av tio jobb tillsätts via kontakter så bygg nätverk!!

Vad är roligast med ditt jobb? 
Variationen, att jag ständigt får gör nya saker som jag inte testat förut. Jag skulle inte klara av en monoton tjänst där jag inte får utvecklas.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Genom mina extrajobb på Kornboden och Taxi Östersund. I min utbildning ingick det även praktik vilket var ett bra sätt att prova på arbetslivet och att få arbeta på arbetsplatser som var kopplade till utbildningen.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
Stor nytta, sedan ser jag mina studier som ett sorts körkort. De breddar mina möjligheter att söka andra (roligare) jobb men oftast är det svårt att koppla utbildningen direkt till de arbetsuppgifter som man utför. Men jag växte mycket som person under studierna och lärde mig mycket om min egna inlärning som är otroligt viktig ute i arbetslivet.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
Jag var väldigt skeptisk till att studera i min hemstad, jag hade ställt in mig på att jag skulle studera i Uppsala eller någon annan större studentstad. Men på grund av olika anledningen så hoppade jag på och började läsa kurser på Mittuniversitet. Nästan omgående insåg jag att Campus är en helt ny del av staden som jag inte upplevt tidigare och att man lär känna massor av nya personer som inte är från Östersund. Detta gör att det inte känns som att man studerar i sin hemstad vilket jag tyckte var väldigt positivt. Sedan uppskattade jag den personliga känsla som finns på Miun, det var lätt att gå in och prata med föreläsarna vid frågor eller funderingar. Sedan fanns det, när jag pluggade, väldigt bra möjligheter till utlandsstudier, vilket jag uppmuntrar alla att göra! Otroligt lärorikt att bo och studera i ett annat land, både studiemässigt men även rent personligt.

Kan du ge tre karriärtips?

  •          1    Våga, testa ett jobb som känns roligt – blir det fel så är du i alla fall en erfarenhet rikare
  •          2    Nätverka – 70 % av jobben får man via sitt nätverk
  •          3   Va ambitiös och gör alltid ditt bästa!

Mona Wärdell Nilsson

Industridesign
feb
 

Mona Wärdell Nilsson studerade industridesign på campus Sundsvall och tog examen 2016. Hon jobbar just nu på Design Västernorrland där hon har i uppgift att främja designmognaden i länet. Redan under studierna passade Mona på att knyta kontakter och gjorde sitt examensarbete i samarbete med IKEA.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?

Jag studerade industridesign på Campus Sundsvall och tog examen 2016. 

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Design i Västernorrland de senaste 6 månaderna och innan dess på Näringslivsbolaget i Sundsvall.

Berätta om ditt arbete.

På design Västernorrland har vi till uppgift att främja designmognaden i länet. Vi driver flera olika projekt inom landstinget samt föreläser, coachar och ordnar nätverksträffar. Vi försöker också komma ut till skolor och prata om design med skolungdomar. 

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till de yrke du har idag)

Efter examen tog jag ett välbehövligt sommarlov tillsammans med min familj medan jag funderade på var jag kunde tänka mig att passa in i Sundsvall. Var jag ville jobba helt enkelt. Jag började på Näringslivsbolaget efter sommaren som designer och projektledare under Hem och Villa mässan där jag också stod för byggandet av Sundsvalls kommuns monter. Efter det fick jag ansvar över flera andra projekt som inkluderade både design och projektledning. Jag har bl.a. 3D-modellerat byggnader i stenstan som står som miniatyrer i Stadshuset, jag har gjort flera skyltfönster åt dem, skapat diverse affischer, byggt dörrar och hållit i en mat och designtävling för Medelpad.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag sökte inte något utannonserat jobb utan skickade spontant min CV och personligt brev till en person som jag tidigare mött från Näringslivsbolaget i Sundsvall - det uppföljdes med ett möte och jag började jobba nästa dag. 

Vad är roligast med ditt jobb? 

Problemlösning. Jag gillar att vara en del av en lösning. Det spelar ingen roll vilken nivå problemet ligger på - bara man känner att man är delaktig till en positiv förbättring. 

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Jag gjorde mitt examensjobb i samarbete med IKEA och utvecklade en lättviktig altangunga, eller "Porch swing". Det var en vansinnigt intensiv period men också ofattbart givande att få chansen att jobba med ett så pass stort företag och ta del av deras process inom produktutveckling. Vi hade en kort praktik och så fick vi göra diverse skolprojekt åt olika aktörer inom arbetsmarknaden. Jag var dessutom studentambassadör så jag skaffade många kontakter den vägen också.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Jag hade jobbat inom design och projektledning tidigare men jag hade inte någon kunskap inom 3D modellering, designprocessen eller ens Photoshop, Illustrator eller Indesign programmen. Alla dessa är en fantastisk tillgång i yrkeslivet. Framförallt så har utbildningen gett mig självförtroendet att lita på min kompetens genom hela designprocessen.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Jag trivdes otroligt bra på Mittuniversitetet och på Industridesign. Vi har nära kontakt årskullarna emellan, med lärarna och programansvariga och även en nära anknytning till näringslivet. Att Mittuniversitetet Sundsvall har blivit utsett till norra Europas vackraste campus gör ju också sitt till för en positiv helhetsupplevelse.

Kan du ge tre karriärtips?

1    Fokusera på lösningar inte på problemen. 

2    Gör en sak varje dag för att nå dit du vill. 

3   Var inte rädd för förändringar men acceptera inte att vara olycklig. Byt jobb/karriär om du inte trivs med det du gör.

Jean Luc Kabisa

Socionomprogrammet
jan
 

Möt socionomen Jean Luc som jobbar med att hjälpa unga in i samhället. Jean Luc har en spännade historia i bagaget och hans föreläsning kan bli riktigt intressant.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?
Socionomutbildningen, Campus Östersund. Tog examen januari 2012.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
Arbetar som Integrationshandläggare vid Integrationsservice, Östersunds kommun sedan feb 2015.

Berätta om ditt arbete.
Mitt arbete handlar om att samverka med civilsamhället och andra myndigheter för att de nyanlända som kommunen tar emot ska få en så bra introduktion som möjligt i det svenska samhället.                                       

Utöver mitt ordinarie arbete är jag också fritidspolitiker med uppdrag som ledamot i Barn-och utbildningsnämnden och som nämndeman i tingsrätten.                                                                                                                     

Berätta lite kort om din yrkesresa.
Efter examen arbetade jag som socialsekreterare för ekonomiskt bistånd i Bräcke kommun från mars 2012-juli 2013 och sedan började jag på Navigatorcentrum, Östersunds kommun, som coach för unga arbetslösa från juli 2013-feb 2015. Och nu arbetar jag på Integrationsservice sedan feb 2015.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
Jag försöker alltid göra bra ifrån mig på alla mina arbetsplatser och ser till att få bra referenser när jag byter jobb.

Vad är roligast med ditt jobb?
Att få vara med och bidra till att nyanlända etablerar sig på arbetsmarknaden och i samhället är det roligaste med mitt jobb.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Vikarierade på olika arbetsplatser under nästan hela min studietid.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
Min utbildning har varit ett krav för att få de arbeten jag haft hittills. Mina studier har fått mig att vara mer kritiskt tänkande, något som jag har nytta av inte bara i mitt arbetsliv utan också i mitt vardagliga liv.  

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
Mittuniversitet har öppnat många dörrar för mig. Campus Östersund är inte stort och jag kom lätt i kontakt med många studenter som har blivit mina vänner för livet. Att studera i en mindre stad som Östersund där alla känner alla gör det också lättare att komma in på arbetsmarknaden.

Kan du ge tre karriärtips?

1   Var målmedveten

2    Tro på din förmåga

3   Ha positiv inställning

Stäng