2017

Christine Larsson Schedin

Ekonomiprogrammet
dec
 

Christine studerade ekonomi med inriktning redovisning på Mittuniversitetet och tog examen1996. Sedan 2002 jobbar hon som auktoriserad revisor på PwC. Hon är också kontorschef för kontoret i Sundsvall samt rådgivare/konsult till olika företag och dess ägare.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? (campus Sundsvall, Östersund eller distans)

Jag läste ekonomi med redovisningsinriktning och tog Ekonomexamen 140p i januari 1996 på Mittuniversitetet (fd. Mitthögskolan) i Sundsvall. Jag tillhörde sista "kullen" som hade möjlighet att ta Ekonomexamen därefter blev det kandidat eller master.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag jobbar på PwC (marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning) och har jobbat där i 20 år i varierande roller och befattningar. Innan dess jobbade jag en kort tid med marknadsföring och försäljning inom IT-branschen.

Berätta om ditt arbete.   

Jag jobbar som auktoriserad revisor sedan 2002 och är också rådgivare/konsult till olika företag och dess ägare. Jag är kontorschef för vårt kontor i Sundsvall där vi är ca 60 st medarbetare. Ett mycket varierande jobb där man får träffa många människor.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till det yrke du har idag)

Jag har haft som målsättning att ha ett varierande och roligt jobb vilket jag har idag. I vår bransch finns möjlighet att kombinera intresset för ekonomi och företagande med kundrelationer. Det handlar mycket om att vara intresserad av människor och olika verksamheter.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

r jag läste fanns inte någon möjlighet till praktik ute på företagen, tyvärr. Jag försökte genom olika sommarjobb bl a inom bank och handel att bygga mitt CV.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Att det är så varierande arbetsuppgifter och att det händer så mycket hela tiden. Den ena dagen är inte den andra lik. Det är fantastiskt roligt att få jobba med människor både kunder och medarbetare och att få följa med på deras resor. I omvärlden händer det mycket och branschen utvecklas hela tiden vilket gör det extra spännande.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Jag sommarjobbade i flera år på Nordea samt ICA. Det gav en bra inblick i yrkeslivet som jag har haft nytta av.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Studierna har varit en stabil grund att stå på. Ekonomistudier ger en bredd som är till stor nytta oavsett vad man skall jobba med. 

 

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Det var mycket bra. Jag var nöjd med det mesta. Det som har utvecklats sedan jag läste är framförallt samarbetet mellan universitet, näringsliv och studenter vilket är alla parter till gagn. CER har bidragit på ett mycket bra sätt till detta t ex genom att möjliggöra inslag från näringslivet på kurser, praktikplatser etc.

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Engagera dig i nätverk (t ex studentorganisationen, Unga Aktiesparare etc) och försök tidigt att bygga din CV genom t ex sommarjobb och extrajobb. Ta vara på möjligheterna att träffa näringslivet t ex praktik hos företag, mingeldagar, studentkvällar ute hos företag etc etc. Där kanske du träffar din framtida arbetsgivare!

  2. Hitta det du brinner för så kommer det inre drivet! Det inre drivet är en viktig tillgång för att ta dig fram i yrkeslivet! Du ansvarar själv för din framtid.

  3. Sätt mål, kortsiktiga och långsiktiga!

 

Linus Eriksson

Idrottsvetenskapliga programmet
nov
 

Linus studerade Idrottsvetenskap på Mittuniversitetet och tog examen 2014. Redan under sin studietid kom han i kontakt med Östersunds FK och började träna deras ungdomslag. Idag jobbar han som målvaktstränare i ÖFK.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? (campus Sundsvall, Östersund eller distans)

Jag studerade Idrottsvetenskap på Mittuniversitetet mellan 2011-2014

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Idag jobbar jag som målvaktstränare i Östersunds FK, jag har varit anställd sedan Januari 2015.

Berätta om ditt arbete.

Som målvaktstränare ansvarar jag för att förbereda och utveckla målvakterna för att prestera på kort och på långt sikt. Jag har även ett ansvar att samarbeta med de övriga tränarna om hur vi kan utveckla laget både på planen hur vi spelar men också hur vi kan bli bättre på olika nivåer vid sidan av planen.       

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till det yrke du har idag)

Direkt när jag flyttade upp till Östersund för att studera kom jag i kontakt med ÖFK och började träna deras ungdomslag, jag jobbade även extra som vaktmästare i föreningen på somrarna. Ett halvår efter avslutade studier fick jag en förfrågan om att börja jobba på heltid i klubbens seniorlag.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Som jag nämnde i frågan ovan var jag egentligen i kontakt med den arbetsmarknaden jag ville till mer eller mindre hela tiden under mina studier. Vilket givetvis underlättade för mig att få ett jobb inom min bransch så snabbt efter avslutade studier.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Det jag trivs allra bäst med i mitt jobb är möjligheten att jobba med att utveckla människor och hela tiden ha ett fokus att uppnå ett mål som grupp. Att varje dag och vecka gå till jobbet med en tydlig uppgift, att bli lite bättre i kommande match än vad vi var i den senaste vi spelade

Sedan har den här sommaren och hösten med Europaspel varit en fantastisk upplevelse. Att få möjligheten att jobba med det jag gillar allra mest på en så hög nivå och med ett så stort stöd och intresse från hela staden har varit ett privilegie! 

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Jag visste redan när jag började studera att jag ville jobba med fotboll. Så jag jobbade extra som ungdomsledare och även som vaktmästare för ÖFK. Jag utbildade även mig via Svenska fotbollsförbundets tränarutbildningar för att få de specialutbildningar jag behövde. Sedan så valde jag att skriva min C-uppsats och fördjupningsarbete mot fotboll och målvakter, i den så vände jag mig mot elitföreningar och skapade där ett stort kontaktnät som jag har nytta av idag! Jag valde även att förlägga mina praktikperioder i olika föreningar i Allsvenskan och Superettan för att få en känsla av vad som krävde och hur det var att jobba med fotboll på den nivå som jag siktade mot.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Jag skulle villa säga att allt jag studerade på det Idrottsvetenskapliga programmet gav mig den teoretiska kunskapen som krävdes för mitt arbete. När jag sedan har jobbat har jag fått hitta sätt att applicera den kunskapen i praktiken. Men utan min utbildning hade jag aldrig varit där jag är idag.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Jag uppskattade det verkligen! Ett ganska litet och kompakt Universitet som gör att man kommer väldigt nära både klasskamrater och lärare Jag fick möjlighet att hjälpa till vid studier för att jag visade framfötterna under studietiden, vilket jag tror är svårare på ett större universitet. Vi var en mindre klass som jobbade väldigt tight tillsammans, vilket gjorde att man kunde dela ambitioner och stötta varandra under studietiden, några av dessa är idag mina allra bästa vänner! Att det är en liten stad anser jag också gynnar studenter i Östersund, det har alltid vara lätt att komma i kontakt med företag och föreningar för de som har velat komma i kontakt med arbetsmarknaden vid sidan av skolan.

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Nischa din utbildning mot det du vill göra, jag gjorde flera arbeten och även min C-uppsats om målvaktsträning. Om du kan, hitta vad du vill göra tidigt under utbildningen, så du slipper få panik när det närmar sig slutet.
  2. Jobba extra vid sidan av skolan inom ditt område! Ta möjligheten att testa på hur det är i verkligheten. Då är du bättre rustad till den dagen du gör din första arbetsdag, samt att du även får möjligheten att utvärdera om du valt rätt!
  3. Våga drömma stort! Begränsa inte dig från början, sikta högt och sträva efter att uppnå dina mål!

Malin Burman

Risk och Krishanteringsprogrammet
sep
 

Möt Malin som redan under studietiden startade eget företag med hjälp av vår innovationsverksamhet. Sedan dess driver hon sin egen firma.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? (campus Sundsvall, Östersund eller distans)

Risk- och krishanteringsprogrammet i Östersund. Tog examen 2012

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Driver konsultföretaget Kriskonsulterna som verkar inom krishantering och arbetsmiljö sedan 2011 (startade alltså före jag hade tagit examen J )

Berätta om ditt arbete.

Jag jobbar som kriskonsult med uppdrag över hela Sverige åt både privata och offentliga företag. Jag hjälper företag och organisationer att förbereda sig inför och att hantera kriser och olyckor- bland annat genom att utveckla krisplaner och att genomföra övningar.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till de yrke du har idag)

Jag fick min idé om att starta företag när jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning (praktik) under andra året på utbildningen. Det blev därför naturligt för mig att ta hjälp från Mittuniversitetet innovationsavdelning för att förverkliga idén och hur jag skulle gå till väga. I början så jobbade jag extra vid sidan av både studier och uppstart av företag men sedan har jag successivt utvecklat mig och min verksamhet till vad den är idag. Jag har haft möjligheten att engagera mig i nätverk och mentorskap, vilket har varit fantastiskt utvecklande för mig i min yrkesroll. Det har varit mycket värdefullt att ha en mentor att bolla tankar och idéer med- inte minst eftersom jag hela tiden har drivit en egen verksamhet. Jag har också fortsatt att utbilda mig under hela min yrkesresa vilket har varit viktigt för mig, dels för att bygga på kompetens men också för att hela tiden hålla mig uppdaterad på området.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

I och med att jag driver ett eget bolag har det varit otroligt viktigt med nätverk och relationer till människor. Jag har lagt mycket tid på att lära känna rätt folk och att få dem att anlita mig och använda mina tjänster, det har varit den huvudsakliga framgångsfaktorn för att jag över huvud taget kunde etablera mig så snabbt på marknaden.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Att få träffa nya människor och verksamheter och hjälpa dem att hitta en strategi som passar dem. Det är också otroligt givande att göra märkbar skillnad- t.ex. att genomföra en krisövning och att se hur hela ledningsgruppen verkligen sätter sig in i situationen och hur de hanterar den. Det kan också handla om att jag får göra praktiska insatser när det hänt olyckor, då blir jag en stöttepelare för dem som ska hantera händelsen.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Genom mentorskap och praktik. Sedan pratade jag en hel del med människor runt omkring mig för att skapa mig en uppfattning kring området, men eftersom jag inte kände någon som faktiskt sysslade med det jag ville göra (jag tillhörde den första klassen som gick ut risk- och krishanteringsprogrammet) så fick jag fråga dem som arbetar som chefer eller ledare.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Det är alltid tryggt att ha en grund att vila på, och för min del har det gjort att jag dels har kunskaper om själva arbetssättet men också dels att jag har spetskunskaper i ämnet som jag inte hade haft annars. Jag valde dessutom att läsa vidare två år och ta en masterexamen inom samma område och det har helt klart gjort att jag har djupare ämneskunskaper i jämförelse med många andra.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Jag trivdes jättebra som student! Jag tycker att Mittuniversitetet är ett bra universitet och att risk- och krishanteringsprogrammet var ett bra program som gav mig en bra start in i yrkeslivet.

Kan du ge tre karriärtips?

        1    Satsa på nätverk- lär känna människor och skapa relationer.

        2    Skaffa en mentor som du kan ha som bollplank, gärna en som har jobbat med det du vill jobba med eller som har andra värdefulla kunskaper att dela med sig av.

        3   Fortsätt vara nyfiken på mer kunskap, även när du pluggat klart. Sluta inte lära dig mer om ämnet du är intresserad av utan fortsätt få ännu mer djuplodade kunskaper.

Sindre Klepp

Industridesign
jun
 

Sindre har gjort en häftig resa efter studierna hos oss. Läs om den här!

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?

Jag pluggade industridesign i Sundsvall och tog min examen 2010.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag arbetar som designchef för ett företag som heter Sunski i San Francisco i Kalifornien. Vi designar, utvecklar, producerar och säljer solglasögon. Jag har frilansat för företaget sedan 2014, och fick 2016 frågan om att börja på heltid. Så jag började i januari 2017. 

Berätta om ditt arbete!

Det är väldigt krävande, eftersom jag är den enda designern i vårt team men ansvarig för mer än bara produktdesign. Jag är bland annat med i strategiska affärsbeslut. Jag fungerar även som Art director för enskilda photoshoots, både lifestyle shoots och produktfotografering, och är ofta involverad i en del grafisk design som huvudsakligen används på websidan och till nyhetsbrev. Men mitt huvudsakliga fokus är fortfarande produktdesign. Så jag använder mycket av min tid till att designa och utveckla nya solglasögon, utforska CMF-möjligheter, jobba med nya produktstrategier och att bevaka produktutveckling och produktion. Jag var i våra fabriker i Kina i maj senast för att jobba med nästa års kollektion och ett speciellt projekt vi ska lansera till hösten.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till det yrke du har idag)

Jag är inte säker på om jag klarar att fatta mig kort här, eftersom jag har haft en sådan lång och varierande resa. Jag började som praktikant på en designstudio i Santa Barbara som heter Lifestyle design medan jag fortfarande pluggade på Miun. Efter praktiken kom jag tillbaka till Miun för att plugga sista året. Medan jag skrev mitt exjobb sökte jag nya praktikplatser i USA, eftersom jag kände att det var en större marknad för designer där än i Skandinavien. Jag tror jag skickade ansökningar till runt 170 olika designföretag. Jag fick svar från ca 15, varav 7 var intresserade, och hos 2 gick jag vidare till Skypeintervju. Jag fick ett erbjudande om en sommarpraktikplats på en designstudio som heter Curve ID i Manhattan i New York, så jag packade mina saker när jag var klar med studierna och flyttade till  Brooklyn.  

När praktiken var slut ringde jag min tidigare chef i Santa Barbara och frågade om de behövde folk – och det gjorde de. Jag lade nästan alla mina pengar på en flygbiljett till Santa Barbara, i stället för att ta flyget tillbaka till Norge som jag egentligen skulle ha gjort. En god vän och kollega i Santa Barbara lät mig sova på hans soffa i nästan två månader innan jag hade råd med en egen lägenhet.

Efter två väldigt intensiva och otroligt lärorika år hos Lifestyle design i Santa Barbara fick jag ett jobberbjudande på ett lifestylemärke som heter SOL Republic i San Francisco, som producerar hörlurar och audioprodukter. Här jobbade vi med att designa och utveckla en  mängd produkter inom personlig audio, inklusive allt av förpackning och tillbehör. Jag var ofta i Kina för att kontrollera produktionen och för att utveckla produkterna. Vi vann även en del designpriser för våra produkter, bland annat Red Dot, IDSA och CES innovation award.

Efter lite mer än två år på SOL bestämde jag mig för att försöka starta eget som frilansare. I början var det ganska läskigt att inte veta när man skulle få nästa lön, men det visade sig gå väldigt bra. Efter det att mitt första projekt för en kund i Salt Lake City, Utah var färdigt, fick jag en förfrågan av ett företag som heter Matter, en designstudio i San Fransisco, om att leda ett projekt för en av deras kunder. Under tiden jag jobbade för Matter fick jag ett mejl från ett nytt team som hörde till Google [x] - Googles 'hemliga' avdelning. De sökte efter frilansdesigner för ett team som skulle ledas av duon Mike&Maaike. Jag tackade ja och befann mig plötsligt i samma byggnad som hyperintelligenta ingenjörer från MIT och Stanford. Det var en ganska märklig känsla, men också väldigt coolt. Under min tid på Google var jag delaktig i flera olika projekt. De två projekten jag jobbade med som är offentliga var Project Wing och Daydream. Under en konceptutvecklingsdel av Project Wing fick jag och två  kollegor hålla en presentation för Sergey Brin, en av Googles grundare. Det kändes ganska overkligt att sitta bredvid Sergey och att visa fram skisser på olika koncept vi hade tagit fram. Han lovordade skisserna och koncepten, så Miuns skissteknik kom till stor nytta den dagen!

Efter att ha jobbat på Google ett tag fick jag ett annat jobberbjudande från en norrman, Per Ivar Selvaag, som drev sin egen designstudio i Berkeley. Pers har en bakgrund inom transportdesign och är ansvarig för bland annat Peugeot Onyx-konceptet 2012 och BMW:s nya 4-serie. Företaget han drev i Berkeley hette Montaag, och de gjorde en massa spännande projekt inom consumer product-, bil- och båtindustrin. Mitt första projekt där var att leda ett projekt inom interiördesign och ta fram ett koncept för Lexus. Jag jobbade också med ett 120- fots Trimaran-koncept för en kund under min tid på Montaag.

Jag har även jobbat frilans för andra kunder under de senaste åren, och undervisar i skissteknik på CCA (California College of the Arts) i San Francisco sedan 2015.

I 2016 fick jag ett erbjudande av Sunski som var för bra för att tacka nej till. Så det har varit en lång, men otroligt spännande resa hittills.  

Jag är ledsen för det långa svaret som skulle vara kortfattat. Oops...

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Det viktigaste tror jag var att tacka ja till dåligt betalda jobb och att göra det som krävdes för att få erfarenhet. Jag tillbringade över ett år totalt med att sova på soffor och madrasser på golvet med dålig lön och flera års hårt jobb. Jag tror att villigheten att offra en del för att komma dit man vill är otroligt viktig. Och man måste inse att direkt efter studierna har man liten eller ingen arbetserfarenhet, så man måste absorbera allt man kan från mer erfarna personer i sin bransch. Steg för steg så klättrar man då upp. Även om det bitvis är tungt. Det är en annan arbetsmarknad i USA än i Skandinavien, men jag tror att principerna för att etablera sig är relativt lika. Ett konkret tips till designer är att våga visa fram sitt arbete. Gör en hemsida, lägg ut din portfolio på Behance och Coroflot. Även om det kanske inte är de bästa projekten idag kan man då uppdatera eftersom man har bättre och bättre projekt att visa fram. Och är man flitig att uppdatera den kan den en dag se väldigt professionell ut och leda till nya jobbmöjligheter. Väldigt många företag ser efter nya kandidater på portfoliowebbsidor som Behance.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Jag tror att något av det coolaste är flexibiliteten jag har idag. Om jag har en idé, så behöver jag inte fråga någon om tillåtelse att testa den. Jag bygger bara en CAD-modell och skriver ut den på en 3d-skrivare för att testa den. Folk reagerar generellt alltid bättre på fysiska modeller, även om skisser och renderingar kan vara imponerande i sig. Jag gillar också att jag kan vara med och styra hur företaget går, eftersom jag är med i de strategiska besluten. Jag försöker att införa en kreativ vinkling på alla aspekter av att göra affärer, något jag tror att alla företag har en fördel av.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Vi jobbade bland annat med KAN och Nordic Gym under studietiden. Det var coolt att jobba med ett företag och känna på hur det är att hålla en presentation för en kund. Vi hade också kontakt med IDAG studio i Sundsvall, som ofta kom över till våra lokaler, antingen som föreläsare eller bare för att snacka lite. Det var alltid coolt att lyssna på deras erfarenheter från arbetsmarknaden.  

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Väldigt stor. Speciellt alla ‘verktygen' vi lärde oss, som Photoshop, Illustrator, Keyshot, CAD- program osv. Även skissteknik och presentationsteknik är väldigt viktigt för mig idag. Jag har utvecklat kunskaperna efter min examen, men grunden lades under min studietid. 

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Det var en väldigt lärorik och spännande tid. Jag tänker ofta tillbaka på den tiden och saknar mycket därifrån, speciellt goda vänner. Jag har fortfarande bra kontakt med många, och har flera gånger haft besök av kompisar från studietiden. En bra kväll på kårhuset var också alltid kul. När det var en bra fest där, så var det en otroligt bra stämning bland alla studenterna. Jag gillade att universitetet inte var så stort, så att man kunde lära känna de flesta som studerade i Sundsvall.

Kan du ge tre karriärtips?

  •          1    Jobba hårt och var trevlig. Världen är mindre än man tror och om man jobbar hårt och är trevlig mot folk så kommer det att vara en stor fördel en dag.

         2Var inte rädd för att pröva saker och ting. Jag känner många som stannar kvar i jobb de inte trivs med, bara för att de är bekväma och rädda för att prova något nytt. Var inte rädd för att kasta dig i något du inte kan något om. Man lär sig alltid fortare än man tror och det är det bästa sättet att utvecklas. Är man för bekväm innebär det att man inte lär sig något nytt.   

         3   Skaffa dig en mentor. Att ha en mentor eller rådgivare som har mer erfarenhet än vad du själv har är en otroligt viktig resurs. Jag har haft flera under min studietid och i min karriär som har hjälpt mig att komma dit jag är idag. Och om du kan i framtiden, så försök hjälpa andra att komma framåt i sin karriär. Det är otroligt inspirerande och givande att kunna ge hjälp och råd som andra kan dra nytta av.

Mikael Frisk

Idustridesign
maj
 

Möt Mikael Frisk

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?
Jag pluggade Industridesign i Sundsvall och tog examen 2014

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag är frilansande produktdesigner (42 Creative Studio) med fast kontrakt för ett Tyskt företag som heter WeMakeThings som har ett flertal varumärken, framförallt inom cykel och actionsportmarknaden. Tidigare jobbade jag för samma företag men på plats i Köln, Tyskland. Jag försöker också ta på mig små grafiska jobb och föreläsningar när jag har tid.

Berätta lite kort om din yrkesresa och ditt arbete idag.

Idag är jag huvuddesigner på WMT för två varumärken och designar produkter för totalt 7-8 varumärken. Min resa dit har varit krokig. Det började med att jag var en arbetslös 20-åring som av en slump bestämde mig för att, utan någon som helst kunskap, starta företag i cykelbranschen. Efter att ha drivit företag i några år insåg jag att det var produktutvecklingen som intresserade mig och inte själva företagandet eller att i slutändan sälja produkten. Igen var det slumpen som avgjorde när en familjemedlem tipsade mig om Industridesignutbildningen på Mittuniversitetet. Jag hade ingen aning att den typen av utbildning fanns och jag sökte in direkt.

Eftersom jag var självlärd inom produktutveckling så hade jag kunskap inom vissa praktiska delar sedan tidigare men samtidigt hade jag stora hål i mina kunskaper kring design och utvecklingsarbetet. På Mittuniversitetet lärde jag mig framförallt en pålitlig process för att ta fram bra produkter och tjänster, det som tidigare för mig varit mer eller mindre "på chans" fanns det nu en modell för.

Jag satsade allt på att få ett bra exjobb med förhoppning att fortsätta jobba med det företaget efter. Jag började direkt söka jobb efter min examen och samtidigt som mitt exjobbs-företag, precis som jag hoppats och satsat så hårt på, erbjöd mig att fortsätta med det projekt jag påbörjat fick jag ett samtal från Köln, Tyskland med erbjudande om att bli produktdesigner in house. Jag tackade naturligtvis ja till in house jobbet och packade mina väskor. Jag jobbade in house på huvudkontoret i Tyskland lite över ett år innan jag förhandlade fram mitt nuvarande kontrakt och har nu jobbat snart två år som frilansande (produkt)designer.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Det jag lärt mig är att det gäller att ta de chanser man får visa vad man kan när man har möjlighet. De flesta arbeten jag fått har varit på det sättet. T.ex. fick jag mitt jobb som grafisk designer genom att börja som handledare, men jag såg chansen att visa mina färdigheter inom grafisk design och fick senare jobb inom det.

Första tiden i Tyskland tjänade jag ganska lite pengar men jobbade väldigt mycket. Jag såg till att, när jag hade chansen, överprestera och ge företaget mer än de frågat om och i slutändan ledde det till att de inte ville förlora mig vilket idag har gjort det möjligt att arbeta som jag gör hemifrån Sverige.

Vad är roligast med ditt jobb?

Att det är högt tempo och hela tiden nya projekt och utmaningar. Jag älskar också känslan av att se en ny prototyp för första gången och att se någon jag inte känner använda den slutgiltiga produkten. Jag har också fått möjlighet att resa till platser jag aldrig skulle ha fått uppleva annars.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Under studietiden hade vi ett flertal projekt direkt mot företag, bl.a. gjorde jag min praktik på Electrolux designavdelning i Stockholm och mitt exjobb med Scott Sports i Schweiz. Jag jobbade också extra med grafisk design för Sundsvalls Kommun under det sista året av mina studier.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Jag har nytta av det jag lärde mig under min studietid hela tiden. Det uppenbara är naturligtvis det jag lärt mig om produktutveckling, men minst lika viktigt är t.ex. hur naturligt det nu är för mig att stå och prata/presentera inför en grupp människor efter att ha gjort det så ofta på utbildningen.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Att studera på Mittuniversitetet var något av det roligaste jag gjort. Det är få gånger i ens vuxna liv man får umgås och skapa relationer med så många likasinnade människor. Det är en tid jag aldrig kommer glömma och som jag är glad att ha fått uppleva.

Kan du ge tre karriärtips?

  •          1    Gör något du tycker är roligt, du spenderar majoriteten av din vakna tid på jobbet så att må bra och tycka att ditt arbete är roligt är, i mina ögon, viktigare än något annat.
  •          2   Säg "Ja". Får du en chans att göra något nytt, speciellt i början av din karriär, så var inte rädd för att ta chansen. Tycker du dig inte ha tillräcklig kunskap? Du lär dig. Är det en stor livsomställning? Du kommer ångra dig om du inte tar chansen.
  •          3   Ge det lilla extra. Kom ihåg att om du följt mina två första råd så har du nu, eller söker/har en plan för att få, ett roligt jobb som dessutom är spännande och utmanande. Det enda som är kvar är att visa varför du är oumbärlig. Skickar du in din portfolio eller CV se till att det är riktigt bra, har du precis börjat på ditt drömjobb, visa att de tog rätt beslut. Ett personligt driv är allt och ger du hela tiden det lilla extra kommer du garanterat att lyckas.

Malin Andersson

Socionom, Psykologi
apr
 

I april möter vi Malin Andersson som pluggade till en fil kand i psykologi i slutet av 90-talet. Efter några år i arbetslivet återvände Malin till oss och utbildade sig till socionom. Följ med på Malins resa här!

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?
Först läste jag fristående kurser till en fil kand i psykologi åren 1995-1999 i Östersund. Därefter läste jag socionomutbildningen åren 2004-2006 också i Östersund. Jag fick tillgodoräkna tidigare kurser och arbetslivserfarenhet vilket gjorde att jag kunde läsa i snabbare takt.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
Jag arbetar vid specialistpsykiatrin sedan 9 år tillbaka vid Region Jämtland Härjedalen. Jag har under åren som gått haft olika typer av ledaruppdrag vid psykiatrin, men nu jobbar jag sedan september 2016 som processledare.

Berätta om ditt arbete. 
Jag jobbar med ett verksamhetsutvecklingskoncept som heter Frigör tid till vård, som är framtaget i England. Konceptet drivs i små steg med långsiktigt perspektiv. Ett av målen med konceptet är just att frigöra tid till direkt patientarbete. Jag ansvarar för projektets implementering, drift, utveckling samt resultatuppföljning vid psykiatrins slutenvård. Min roll innebär även handledning, utbildning samt metodstödjare av omvårdnadspersonal och chefer.

Berätta lite kort om din yrkesresa.
Som person har jag alltid varit väldigt nyfiken och resultatorienterad vilket bidraget till att jag alltid velat vidare eller framåt i mitt yrkesliv. Direkt efter kandidat examen började jag jobba på Försäkringskassan. Att det blev just det jobbet var egentligen en slump. Men den jobbstarten möjliggjorde att jag därefter kunde fortsätta jobba som personalspecialist med fokus rehabilitering.

På Region JH fick jag mitt första ledaruppdrag 2004 vilket var jättespännande. Då hade jag inte modet att söka ett chefsjobb, men det var väldigt roligt att någon trodde på min kapacitet och helt enkelt frågade om jag inte kunde tänka mig att vicka som chef. Trots att chefsvicket var kul valde jag ändå att ta ett avbrott i karriären och fortsätta plugga till socionom, för just där och då hade jag en dröm att jobba med samtalsterapier och jag saknade viss grundkompetens för detta. Så jag valde att plugga till socionom. Direkt efter socionomstudierna fick jag åter igen jobb som ledare fast denna gång på Samhall. Jag har under 10 års tid fortsatt med olika typer av ledaruppdrag, såväl enhets samt verksamhetschef. Min längtan att jobba med terapier har under åren klingat av, då jag varit fullt tillfredsställd med att coacha medarbetare och chefer.

Mitt absolut roligaste chefsuppdrag har varit som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin. Det var ett oerhört stimulerande och komplext uppdrag att leda specialist psykiatrin. Jag var indirekt ansvarig för 300 medarbetare och ansvarade för en budget motsvarande 240 Mkr. Jag tackade nej till förlängt förordande vid psykiatrin efter 4 år, eftersom jag under denna period också hade små barn hemma. Även om jobbet var väldigt roligt skall det också fungera med ditt privatliv över tid.

Idag jobbar jag som processledare. Men jag tror absolut att jag kommer jobba som ledare igen.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
För mig var det viktigt att "komma in på arbetsmarknaden", visa framfötterna och sedan helt enkelt jobba mig vidare… Kommer ihåg att Jag gjorde alltid mitt bästa, försökte vara en god kollega och medarbetare. Fokuserade på att genomföra det jag tagit på mig.

Vad är roligast med ditt jobb?
Att vara den drivande motorn i ett stort projekt, att se personer och arbetssätt utvecklas. Att möjliggöra för att psykiatriska patienter skall vara mera delaktiga i sin vård känns också väldigt roligt. Förhoppningsvis leder mitt arbete över tid till att våra patienter får en högre kvalitet på sin vård

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Jag jobbade på alla lov och ledigheter med allt från äldreomsorg, telefonintervjuer, städning, restaurang osv. Tycker att jag genom dessa sommarjobb fick mycket skinn på näsan och lära mig arbetslivets villkor.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
Jag ser högskoleutbildningen som en entré biljett till många möjligheter i arbetslivet. Sen måste du förvalta de förtroendet du fått och ständigt lära nytt och uppdatera dina kunskaper. Socionomutbildningen gav konkreta basverktyg för att lyckas i arbetslivet, ex kunskaper som jag dagligen har nytta av. Även i rollen som ledare.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
Det var en väldigt rolig tid i mitt liv som jag ofta med glädje ser tillbaka på. Jag fick kunskaper för livet, träffade nya vänner och även min nuvarande man under studietiden.  Jag kommer ihåg att studietiden i Östersund präglades av närhet till allt studiekamrater, lärare, aktiviteter osv. Dessutom kommer jag aldrig glömma det fantastiska bemötande jag fick av studievägledaren när jag skulle få hjälp att tillgodoräkna kurser och arbetslivserfarenhet.

Kan du ge tre karriärtips?

  1    Prestera alltid mera än vad som förväntas, på detta sätt vinner du respekt hos andra för din person och kapacitet. 

  2    Ta chansen när den kommer – tro på dig själv. Och hitta personer du kan söka stöd hos som tror på Dig. Våga söka en tjänst, våga säga Ja till ett  sidouppdrag, nya arbetsuppgifter. Det ger dig möjligheter du aldrig kunnat ana.

  3   Om du jobbar som chef bör du också drivas av värden som gäller dem du är till för. För mig har detta handlat om att stå för en helhetssyn där fokus alltid legat på att förbättra våra patienters kvalitet på vården. Genuina värderingar hjälper dig att bli en ledare som vinner människors förtroende. Att stå för sina värderingar innebär att man ibland måste Våga säga nej, när förutsättningar för ett uppdrag inte finns. Vara tydlig kring sina förväntningar. Och slutligen Våga lämna ett uppdrag när du inte får tillräcklig uppskattning för det du gör. Kan du inte leda dig själv, kan du inte leda andra!

Fredrik Hammargården

Ekonom
mar
 

I mars möter vi Fredrik Hammargården. Fredrik började ekonomprogrammet i Sundsvall, men hade så många idéer som han ville förverkliga att studierna fick ett hastigt slut. För Fredrik var Miun Innovation en språngbräda till arbetslivet och idag fyra år senare har han startat och drivit fyra företag, samt provat på oräkneliga andra projekt och idéer på vägen.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? 
Jag pluggade ekonomi i Sundsvall i 6-8 månder kanske innan jag slutade.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
Jag arbetar idag som VD på Nordic Digital Solutions, här har jag arbetat i ca 2,5 år.

Berätta om ditt arbete.
Vi utvecklar en teknisk plattform för att hjälpa företag att kommunicera mer effektivt. Som i alla start-up företag så utvecklas rollen konstant. När jag började så var företaget ett litet lokalt bolag i Sundsvall, direktiven till mig var att göra vad jag vill. Nu 2,5 år senare så har vi växt med 2-300 % per år och jobbar nu med den första internationella kunden. Rollen idag är sälj och organisationsutveckling.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till de yrke du har idag)
Jag pluggade ekonomi och fick en fråga av Sara Zetterberg om jag hade någon idé att genomföra (som då arbetade på MIUN Innovation). Som många så går man runt och tänker på olika idéer, det har jag alltid gjort, så jag svarade ja.

Någon månad senare hade jag slutat studera och nu ett par år senare så har jag startat och drivit 4 företag, säkert 10 projekt/idéer och försökt med mycket som aldrig genomfördes.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
Jag har nog alltid haft ett öra mot arbetsmarknaden. Direkt efter mina studier så har jag dagligen haft möten med andra företagare och sålt mina idéer och visioner. Många har varit med och stöttat mig i det, både vänner, bekanta, andra företagare och rådgivare. Succesivt så lär man sig hur man ska bygga värden för andra, för det är allt vad det handlar om i min värld.

Vad är roligast med ditt jobb? 
Att arbeta tillsammans med mina duktiga kollegor och mot en gemensam vision är det jag brinner för. Ett företag är en lagsport där allas insatser är helt avgörande, både vad vi fokuserar på och hur vi ser på utmaningar.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Under min (korta) studietid så hade jag nog inte så mycket kontakt med arbetsmarknaden. Jag gick in i studierna 100% och var på skolan från morgon till kväll. Jag ville lära mig allt gick igenom varenda sida i böckerna de rekommenderade.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
MIUN och MIUN Innovation var startskottet till mitt arbetsliv vilket var nog så bra investering för min del. Lärandet är däremot något som alltid fortsätter. Det är alltid något mer man kan läsa för att utvecklas som person. 

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
Jag trivdes mycket bra. Det är många drivna, duktiga och intressanta personer som pluggar och jobbar på MIUN. Många som jag har en relation med än idag.

Kan du ge tre karriärtips?
1. Fortsätt lära dig nya saker. Vissa böcker, föreläsningar och personer har fullständigt förändrat mitt liv.
2. Jobba mot visioner och målsättningar som du även brinner för. Då kommer det bli lättare att lägga ner mer energi på uppgiften och kommer inte kännas som lika stort jobb vilket leder till bättre resultat. Vissa menar även att det leder till minskad risk för utbrändhet som är en kraftigt ökande risk i vårt samhälle.
3. Ha tid för att slappna av och vila upp dig. Både fysiskt och mentalt. Sova bra och äta rätt. Det är hygienfaktorer som är helt avgörande, tänk på att det inte är ett 100 meterslopp utan ett maraton på 60 år.

Anna Ottosson Blixth

Ekonomprogrammet
feb
 

I februari möter vi ekonomalumnen Anna Ottosson Blixth. Parallellt med att Anna tävlade för alpina landslaget, utbildade hon sig till ekonom vid Mittuniversitetet. För er som är nyfikna på att höra mer om Annas erfarenheter så kommer hon att hålla en frukostföreläsning på Campus Östersund i samband med Framtidsmässan 1 mars. 

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? 
Jag pluggade på Skiduniversitetet i Östersund till och från efter jag slutade gymnasiet 1996. De sista två åren av min alpina karriär pluggade jag ungefär 50%, både sommarkurser, vanliga och distanskurser. Tog en fil.kand i företagsekonomi 2007 i Östersund.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
Nu jobbar jag på Almi Företagspartner som affärsrådgivare. Här har jag jobbat sen strax innan årskiftet.

Berätta om ditt arbete.
Almi jobba med tre områden, riskkapital, lån och rådgivning. Min roll är att vara rådgivare till företag som är under tillväxt. Det kan till exempel vara ett företag som vuxit mycket i omsättning men lönsamheten eller organisationen har inte hunnit med. Där kan jag vara ett stöd i processen. Jag jobbar även med Almi´s mentorprogram där företagare kan få möjlighet att ha kontakt med en erfaren mentor under ett år. Jag jobbar även med andra insatser där företag eller företagare i grupp får lära sig mer om olika områden och dela med sig till varandra av sina erfarenheter. Det känns väldigt roligt att kunna stötta och coacha företagare att utveckla delar av sig själv och sitt företagande ett steg på vägen mot att bli ett lönsamma och hållbara.         

Berätta lite kort om din yrkesresa från student till det yrke du har idag:
Jag tävlade i det alpina landslaget mellan 1993-2007. Därefter började jag jobba som marknads- och hälsostrateg inom företagshälsovård. Jag ahr varit delägare i företag som jobbade med konferens- och företagsevenemang/resor, jobbat som idrottslärare, varit expertkommentator i Vinterstudion på SVT samt jobbat som verksamhetsledare på Peak Innovation. Peak Innovation jobbar med innovation inom sport-, turism och friluftsbranschen.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
Jag var aktivt ute och sökte efter företag och personer som var aktiva inom de områden jag såg som intressanta för mig att börja jobba inom. När jag sedan började jobba har jag varit noga med att alltid utveckla mig själv och våga kliva av något som kanske fortfarande är kul och som är tryggt för att testa något nytt.

Vad är roligast med ditt jobb? 
Att få jobba med människor och deras utveckling. Bakom varje företag står det människor och utvecklas dom så utvecklas företagen.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Jag hade inte så mycket kontakt med arbetsmarknaden under den tiden. Kanske främst för att jag inte hade tid då jag var fullt aktiv med min alpina karriär men också för att det inte erbjöds inom utbildningen i så stor utsträckning.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
Framförallt är det en nytta att kunna visa på att jag har haft en kapacitet att bedriva studier samtidigt som en elitidrottskarriär. Och självklart specifika kunskaper inom de ämnen jag läst.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
För mig var det väldigt bra att det gick att kombinera studierna med skidåkningen.

Kan du ge tre karriärtips?
         1. Våga utveckla dig själv!
         2. Skapa goda kontakter med människor. Det är dom som kan vara vägen in till ditt drömjobb!
         3.Tro på dig själv och din förmåga, då gör andra det!

Märit Andersson

Turismprogrammet
jan
 

Möt Märit Andersson, alumn från Turismprogrammet vars resa gick från Östersund via Björkliden och cateringbranschen till Mornington Hotel Group.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? 
Turismlinjen. Jag har faktiskt aldrig tagit ut min examen, men jag slutade i jan 1996, efter 3,5 år i Östersund.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
På Mornington Hotel Group AB. På Mornington har jag varit sedan 2000.

Berätta om ditt arbete
Jag är Vice VD vilket innebär att jag är operativt ansvarig för våra två hotell Mornington Hotel Bromma AB och Mornington Hotel AB och deras olika verksamheter.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till de yrke du har idag)
Direkt efter skolan, eller egentligen innan jag skrev klart sista tentan, flyttade jag upp till Björkliden där jag var marknadsansvarig i ett par år på Björklidens Fjällanläggningar. Därefter flyttade jag hem till Stockholm och började på ISS Catering AB där jag hade ansvaret för tre av deras restauranger/större kontrakt. 2000 började jag som Hotellchef på Mornington Hotel City, blev sedan Hotelldirektör på Mornington Hotel Bromma, startade upp Mornington Health Club och Mornington Education och jobbar sedan augusti som Vice VD för Mornington Hotel Group.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
Sista terminen satte jag upp en plan för vad jag ville göra och började helt enkelt att söka en massa jobb. Drömjobbet då hittade jag 20 mil norr om Polcirkeln.

Vad är roligast med ditt jobb? 
Att det är så omväxlande och att vi har en företagskultur som kräver att det ständigt sker en utveckling och en förbättring. Vi lutar oss aldrig tillbaka utan vill alltid prestera. Mina dagar består av arbetsledning, gästkontakt, att snoka upp nya trender, produkter, tjänster och miljöer som kan fungera hos oss, träffa samarbetspartners & kunder, planerar och håller i renoveringsprojekt och utveckling, arrangerar och är med på träningsläger/kurser, håller träningspass i Mornington Health Club, jobbar med analyser, effektivitet och lönsamhet. Jag drivs av och älskar den pulserande miljön som ett hotell innebär och att få träffa så mycket spännande människor både bland gäster, samarbetspartners och kollegor/medarbetare. Nu har vi precis satt igång bygget av 99 lägenheter för långtidsuthyrning.  Jag tycker verkligen att jag har världens bästa jobb.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Jag jobbade extra på hotell och restauranger i Storlien, på Öland och i Stockholm under framförallt sommar och lov.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
Stor. Framförallt har det gett mig en säkerhet, en förmåga att analysera och argumentera och att förstå sammanhang bättre. Sen har jag ju fått ett kontaktnät med spännande och härliga människor på köpet.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
Jag stormtrivdes från dag 1. Fantastisk miljö, mysig stad med nära till allt, väldigt mycket trevliga, modiga, ödmjuka och inspirerande människor och så förstås närheten till Fjällen.

Kan du ge tre karriärtips?

1.     Var ständigt nyfiken och låt dig inspireras och upptäck förebilder i hela samhället, bland yngre, jämngamla, äldre, olika nationaliteter osv

2.      Ta tid till reflektion och försök att sträva mot att alltid vilja utveckla, lära dig mer och våga förbättra och förändra det du gör och HUR du gör olika saker.  Var inte rädd för att misslyckas, ta med misslyckanden som en lärdom och berätta om dem.

3.    Hitta triggers, eller bara bestäm dig för att gå in i varje ny dag och i varje nytt projekt/ny utmaning med en härlig energi. Låt aldrig andra dra ner ditt humör (och framförallt, skyll aldrig ditt agerande på andra) du bestämmer själv hur du vill må och hur du vill vara och uppträda.

Stäng